Tulevia tapahtumia

Sääntöjä ja ohjeita

Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry on perustettu edistämään ja kehittämään puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena.

Toimintaa säätää yleisellä tasolla yhdistyslaki ja vuokrauksen osalta maanvuokralaki. Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry:llä on kaupungin kanssa vuokrasopimus ajalle 1.1.1997-31.12.2026. Siirtolapuutarhayhdistys vuokraa yksittäiset palstat viljelijöille.


Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen uudet säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.


Rakentaminen

Kaikissa rakentamisasioissa on oltava yhteydessä rakennustoimikuntaan. Lisätietoa rakentamisesta on intranet-jäsensivulla.


Kaupungin ohjeita ja sääntöjä

Helsingin siirtolapuutarhojen maat on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Siirtolapuutarhoilla on yhteiset säännöt, jotka on laatinut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Säännöt ovat vuodelta 2008.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on laadittu erilliset ohjeet siirtolapuutarha-alueiden jätevesien käsittelyyn:


Muita ohjeita ja asiakirjoja